詠銅鼓壇

蓮花八葉夢初醒,
何處山神自顯靈。
他年陳煚栘神器,
遙望盟壇草色青。

 

Vịnh Đồng Cổ đàn

Liên hoa bát diệp mộng sơ tinh,
Hà xứ sơn thần tự hiển linh.
Tha niên Trần Cảnh di thần khí,
Dao vọng minh đàn thảo sắc thanh.

 

Dịch nghĩa

Giấc mộng tám cánh hoa sen chợt tỉnh ra,
Sơn thần hiển linh tự nơi nào vậy.
Năm đó Trần Cảnh thay ngôi vị,
Xa nhìn đàn thề thấy một màu cỏ xanh rì.


Tiểu dẫn: Đàn tại phường Yên Thái, huyện Vĩnh Thuận, trước bờ sông Tô Lịch. Thời vua Lý Thái Tông, ba vị tướng Đông Chinh, Dực Thánh, Vũ Đức định làm loạn. Đêm nhà vua mơ thấy một người uy nghi lẫm liệt, nói với nhà vua rằng: “Kinh thành có biến, phải mau mau trừ bỏ, nếu không sẽ mất ngôi”. Nhà vua hỏi họ tên, người ấy trả lời: “Ta là thần núi Đồng Cổ ở Thanh Hoa”. Nói xong thì biến mất. Nhà vua tỉnh dậy, ngay đêm đó sai Lê Phụng Hiểu đem binh vây chặt kinh thành, bắt bọn làm phản. Vũ Đức quỳ móp dưới chân ngựa, còn Đông Chinh vương và Dực Thánh vương đều xin hàng. Nhà vua hạ lệnh tha tội cho. Nhớ ơn sơn thần, nhà vua sai quân đến vùng đó xây đền miếu, quanh năm thờ phụng. Lại sai xây đàn bằng gạch ở phía nam giáp thôn Đông, gọi là đàn Đồng Cổ. Vào ngày mùng 4 đầu xuân hằng năm làm lễ tam sinh đặt ở trước đàn, nhà vua và trăm quan đến trước đàn tế lễ. Lễ xong, đọc lời thề rằng: “Làm tôi mà bất trung, làm con mà bất hiếu thì thần minh lập tức tru diệt”. Trăm quan đều bôi máu vào lời minh thệ mà thề. Hằng năm đều làm như thế.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hoa sen tám cánh vừa tàn mộng
Thần núi nơi nào tự hiển linh
Trần Cảnh về sau dời vật báu
Xa nhìn đàn cũ cỏ còn xanh


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tám cánh hoa sen tỉnh giấc lành
Nơi nào thần núi hiển uy linh
Năm xưa Trần Cảnh dời thần khí
Xa vọng đàn thề sắc cỏ xanh.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Hoa sen tám cánh mộng tàn canh,
Đâu chốn sơn thần tới hiển linh.
Năm nao Trần Cảnh thay ngôi báu,
Xa ngóng đàn thề sắc cỏ xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời