28/11/2022 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Đồng cổ đàn
詠銅鼓壇

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 01:23

 

Nguyên tác

蓮花八葉夢初醒,
何處山神自顯靈。
他年陳綆栘神氣,
遙望盟壇草色青。

Phiên âm

Liên hoa bát diệp mộng sơ tình,
Hà xứ sơn thần tự hiển linh.
Tha niên Trần Cảnh di thần khí,
Dao vọng minh đàn thảo sắc thanh.

Dịch nghĩa

Hoa sen tám cánh mộng vừa tỉnh
Nơi nào thần núi tự hiển linh
Năm xưa Trần Cảnh dời thần khí
Xa trông đàn thề màu cỏ xanh xanh

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hoa sen tám cánh vừa tàn mộng
Thần núi nơi nào tự hiển linh
Trần Cảnh về sau dời vật báu
Xa nhìn đàn cũ cỏ còn xanh
Đàn trống đồng ở phường An Thái gần hồ Tây. Thời Lý mùa xuân vua quan và dân chúng cùng tới đây làm lễ ăn thề “Trung với nước nhà, hiếu với cha mẹ”.
Nguồn:
1. Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009
2. 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Đồng cổ đàn