Tôi là Hoàng Gia Cương xin đề nghị đính chính và bổ sung:
+ Tôi sinh ở Quảng Bình chứ không phải Nghệ An
+ Tác phẩm chính của tôi là:
-Lặng lẽ thời gian (tập thơ - 1997)
-Lắng đọng (tập thơ - 2001)
-Trong cõi vô biên (tập thơ - 2005)
-Trải nghiệm với thời gian (tập thơ - 2010)
-Theo dòng thời gian (tập tuyển thơ -2013)
-Cổ tích cho mai sau (tập truyện&ký - 2006)