103.70
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
21 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 23/03/2007 14:03 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 03:48 bởi Vanachi
Trần Vàng Sao (1942-) tên thật là Nguyễn Đính, sinh ở Thừa Thiên Huế, năm 1961 ông thi đỗ tú tài rồi vào Đại học Huế, tham gia các phong trào đấu tranh của sinh viên cùng thế hệ với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Ngô Kha. Từ 1965 đến 1970, ông lên chiến khu và công tác tại Ban Tuyên huấn Thành uỷ Huế, viết báo với các bút danh Nguyễn Thiết, Lê Văn Sắc, Trần Sao. Năm 1970 ông được đưa ra miền Bắc an dưỡng, chữa bệnh. Sau khi Việt Nam thống nhất (tháng 4 năm 1975), Trần Vàng Sao xung phong về quê công tác nhưng không được chấp nhận; ông tự trở lại Huế làm liên lạc ở xã, sau đó được bố trí công tác tại Phòng Văn hoá thành phố Huế rồi được điều về làm liên lạc ở xã Hương lưu (nay là phường Vỹ dạ), Huế cho đến khi nghỉ hưu năm 1984. Hiện ông đang sống tại thành phố Huế.

Ông hầu như k…