Làm thế nào tôi đừng nhìn vào hai mắt em
Làm thế nào không có em tôi sống như thường được
Làm thế nào không có những buổi mai
Làm thế nào tôi chết đi em không nhận ra mặt
Làm thế nào con sông trôi ra biển
Khúc củi mùa lụt không tấp đâu hết
Làm thế nào cho mọi người không ai biết đến mình
Làm thế nào tôi qua cầu về nhà em
Xuống dốc đường đi không nhớ
Làm thế nào tôi lang thang trên đồng cỏ hoang
Buổi chiều người thổi tù và gọi bò về không thấy tôi
Làm thế nào cho em hôn tôi cay đắng và môi lạnh tê
Làm thế nào cho tôi hôn em tôi khóc
Làm thế nào tôi nhìn được em rất lâu rất lâu
Làm thế nào cho tôi xấu xí đừng yêu em.