詠威靈郎祠

人工無力控橫流,
飛石空中夜不休。
江上狂波能砥柱,
神功高仰故堤頭。

 

Vịnh Uy Linh Lang từ

Nhân công vô lực khống hoành lưu,
Phi thạch không trung dạ bất hưu.
Giang thượng cuồng ba năng chỉ trụ,
Thần công cao ngưỡng cố đê đầu.

 

Dịch nghĩa

Sức người bất lực chặn dòng nước chảy ngang tàng,
Đá bay trong không gian suốt đêm không ngừng.
Trên sông sóng cuồng dựng như cột đá,
Càng biết công thần cao khi ngẩng nhìn ngọn đê cũ.


Tiểu dẫn: Đền ở phường Yên Hoa, huyện Vĩnh Thuận, phía bắc là hồ Trúc Bạch thờ thuỷ thần Uy Linh Lang đại vương. Năm hoàng triều Vĩnh Thọ, nước sông dâng cao, vỡ đê phường Yên Hoa. Quan quân không sao ngăn được, bèn lập đàn cầu cúng ở trước đền. Đêm đến, quan quân đắp đê cùng dân phu thường nghe thấy tiếng đá bay vù vù rơi xuống chỗ đê vỡ, chặn được dòng nước. Trời sáng, mọi người nhìn lại, thì thấy rõ ràng có một con đê đá chặn dòng nước lại. Dân nhờ thế tránh được nạn lụt, bèn bảo nhau xây miếu. Nhà vua ban cho khu hồ Trúc Bạch không phải nộp tiền thuế để trông nom việc đèn hương. Vào tiết đầu xuân hằng năm, triều đình sai quan quân đến tế lễ.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Con người không sức cản lũ thác
Chuyển đá trời cao lấp suốt đêm
Lụt lớn trên sông ngăn lại được
Ơn thần đê cũ dựng ngôi đền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Người khó chặn dòng nước chảy ngang
Suốt đêm dồn dập đá bay tràn
Trên sông sóng cuộn dâng thành cột
Thần giúp xây đê cũ vững vàng.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Sức người bất lực lũ khôn ngăn,
Đá tự trời cao đổ xuống trần.
Đá chặn dòng sông êm sóng dữ,
Đầu đê ngửa mặt cảm công thần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời