La Thành cổ tích vịnh là một tập thơ gồm 25 bài của Trần Bá Lãm vịnh các danh thắng của kinh thành Thăng Long.

Lời dẫn:

La Thành là nơi đại đô hội, đại giai cảnh. Ta từ nhỏ đã cắp tráp theo thầy đi qua nơi này một vài lần. Khi ấy đã có lần đàm luận về sông núi thắng cảnh và đã nghe nói về cảnh đẹp nơi này. Ta thường đọc Dư địa chí của Nguyễn Trãi, bất giác vọng tưởng đến mà than thở. Gần đây nhân vì việc công, đã ngụ ở trong thành đến ba tháng, nhân khi công việc nhàn rỗi, đi đến thăm thú các nơi cảnh đẹp trong thành, các chùa quán không nơi nào là không lân la tìm đến, bèn chọn ra những nơi mà mình tận mắt nhìn thấy và những nơi cổ tích mà mình cho là đẹp viết thành sách, lấy tên là La Thành cổ tích vịnh. Mỗi bài đề vịnh còn ghi thêm một thiên Tiểu dẫn, để…