Cỏ hoa gò cũ nắng chiều hồng,
Nhà Lý non sông khói mịt mùng.
Mấy độ tang thương bao biến đổi,
Lúc là chùa quán lúc hành cung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại