64.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Bồn (158 bài)
- Hoài Vũ (8 bài)
- Nguyễn Mỹ (17 bài)
- Hà Huyền Chi (18 bài)
- Thanh Tùng (6 bài)
Tạo ngày 19/09/2005 03:50 bởi Vanachi
Tô Như Châu (1935-2000) tên thật là Đặng Hữu Có, quê An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng.

Tác phẩm chính đã xuất bản:
- Cho tương lai bắt gặp (in chung, 1970)
- Có phải em mùa thu Hà Nội (thơ, NXB Đà Nẵng, 1998)