詠三山

濃山山後畤高崗,
竹影陰森草色蒼。
不記何年停玉駕,
猶留片石隱斜陽。

 

Vịnh Tam Sơn

Nùng sơn sơn hậu trĩ cao cương,
Trúc ảnh âm sâm thảo sắc thương.
Bất ký hà niên đình ngọc giá,
Do lưu phiến thạch ẩn tà dương.

 

Dịch nghĩa

Trên ngọn núi Nùng sừng sững một đỉnh núi cao,
Bóng trúc xum xuê màu cây xanh biếc.
Không nhớ năm nào xa giá nhà vua dừng lại đây,
Nay chỉ còn trơ phiến đá ẩn trong bóng chiều.


Tiểu dẫn: Núi ở phía bắc thành, phía sau núi Nùng, nhô lên một ngọn cao, đất đá xen lẫn, là chẩm sơn của núi Nùng. Trên núi có một toà luỹ trồng trúc đốm. Tương truyền, vua Lý thường đến chơi nơi đây, có những phiến đá có chữ ngự đề, nằm nghiêng trên đỉnh núi. Những chữ đó đã mờ mòn hết, không thể khảo cứu được.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Núi Nùng sững mấy gò cao dựng
Mầu cỏ xanh xanh bóng trúc rườm
Chẳng nhớ năm nao xây cột ngọc
Còn lưu tấm đá loáng tà dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sau khuất núi Nùng hiện đỉnh non
Trúc tre rợp bóng, cỏ xanh rờn
Quên thời kiệu ngọc ai dừng bước
Ẩn dưới tà dương đá vẫn còn.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Hải

Sừng sững gò cao đỉnh núi Nùng,
Xum xuê tre trúc, cỏ xanh rờn.
Xe vua từng viếng năm nao nhỉ?
Phiến đá còn trơ bóng tịch dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời