07/12/2022 14:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Sơn
三山

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:06

 

Nguyên tác

濃山山後畤高崗,
竹影陰森草色蒼。
不記何年庭玉架,
猶留片石隱斜陽。

Phiên âm

Nùng sơn sơn hậu trĩ cao cương,
Trúc ảnh âm sâm thảo sắc thương.
Bất ký hà niên đình ngọc giá,
Do lưu phiến thạch ẩn tà dương.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Núi Nùng sững mấy gò cao dựng
Mầu cỏ xanh xanh bóng trúc rườm
Chẳng nhớ năm nao xây cột ngọc
Còn lưu tấm đá loáng tà dương.
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Tam Sơn