詠布蓋大王祠

肯教北吏虐生靈,
感激雄心舉義兵。
功徳如天長仰慕,
千秋尊號有餘馨。

 

Vịnh Bố Cái Đại Vương từ

Khẳng giao Bắc lại ngược sinh linh,
Cảm kích hùng tâm cử nghĩa binh.
Công đức như thiên trường ngưỡng mộ,
Thiên thu tôn hiệu hữu dư hinh.

 

Dịch nghĩa

Chẳng lẽ mặc cho quan lại phương bắc ngược đãi dân lành,
Tâm hùng cảm kích dấy quân nghĩa.
Công đức như trời mãi ngưỡng mộ,
Ngàn thu tên hiệu tôn vinh mãi thơm danh.


Tiểu dẫn: Đền tại phường Trùng Quang, huyện Vĩnh Thuận thờ Bố Cái đại vương. Vương họ Phùng, tên Hưng, người Đường Lâm sống vào đời Đường. Thời thuộc Đường, An Nam đô hộ Cao Chính Bình thi hành chính sách hà khắc, dân chúng không sống nổi, Vương khởi binh đánh Bình thắng lợi, rồi chiếm lấy phủ trị. Sau khi mất, dân chúng trong nước ngưỡng mộ công đức, tôn Vương là Bố Cái đại vương, lập đền thờ phụng. Tục xưa gọi cha là bố, mẹ là cái, nên gọi tên như vậy. Bản xã cũng có đền thờ ngài.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đâu cho quân Bắc hại sinh linh
Khảng khái anh hùng dấy nghĩa binh
Công đức như trời dài mến mộ
Ngàn thu sự nghiệp vẫn thơm danh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Chịu sao đô hộ hại dân ta?
Khởi nghĩa, lòng hăng, cứu nước nhà.
Công đức như trời, ghi tạc mãi,
Tiếng thơm "Bố Cái" ngát sâu xa...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Bắc phương giặc dữ hại dân mình
Cảm động anh hùng dấy nghĩa binh
Công đức trời cao hằng kính ngưỡng
Ngàn đời sách sử mãi thơm danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nào cho giặc Bắc hại sinh linh
Khơi chí hào hùng dấy nghĩa binh
Công đức như trời muôn ngưỡng mộ
Ngàn thu tên tuổi mãi tôn vinh.


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Hải

Há cho giặc Bắc hại sinh linh,
Cảm kích hùng tâm cử nghĩa binh.
Công đức như trời, dân ngưỡng mộ,
Nghìn thu tôn hiệu, mãi thơm danh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời