21/10/2021 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Bố Cái Đại Vương từ
詠布丐大王祠

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 19:22

 

Nguyên tác

肯教北吏虐生靈,
感激雄心舉義兵。
功徳如天長仰慕,
千秋尊號有餘馨。

Phiên âm

Khẳng giao Bắc lại ngược sinh linh,
Cảm kích hùng tâm khởi nghĩa binh.
Công đức như thiên trường ngưỡng mộ,
Thiên thu tôn hiệu hữu dư hinh.

Dịch nghĩa

Chẳng lẽ mặc cho quan lại phương bắc ngược đãi dân lành
Tâm hùng cảm kích dấy quân nghĩa
Công đức như trời mãi ngưỡng mộ
Ngàn thu tên hiệu tôn vinh mãi thơm danh

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Bắc phương giặc dữ hại dân mình
Cảm động anh hùng dấy nghĩa binh
Công đức trời cao hằng kính ngưỡng
Ngàn đời sách sử mãi thơm danh
Bố Cái Đại Vương tức Phùng Hưng. Đền Bố Cái Đại Vương ở phường Trùng Quang huyện Vĩnh Thuận.

Nguồn:
1. Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009
2. 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Bố Cái Đại Vương từ