詠太和山

嶺頭歷幾草花秋,
佛寺鐘樓勝跡留。
曾是先朝臨行處,
故宮遙憶奉臣遊。

 

Vịnh Thái Hoà sơn

Lĩnh đầu lịch kỷ thảo hoa thu,
Phật tự chung lâu thắng tích lưu.
Tằng thị tiên triều lâm hạnh xứ,
Cố cung dao ức phụng thần du.

 

Dịch nghĩa

Ngọn núi đã trải mấy mùa hoa cỏ thay đổi rồi,
Thắng tích chùa Phật, lầu chuông còn lưu dấu.
Nơi đây các vị vua triều trước đã từng lui tới,
Nơi cung cũ, nhớ cuộc phụng giá đi chơi năm nào.


Tiểu dẫn: Quả núi đất này ở phía tây thành, thuộc địa phận phường Thái Hoà. Triều Lý là núi Ngự Sơn, xa giá nhà vua thường tới đây. Trên núi có ngôi chùa Phật. Trước chùa có lầu chuông, nhà sư trụ trì ở đây sớm tối thỉnh chuông, tiếng chuông vang tận trời xanh. Thời Trần vẫn theo như thế. Hoàng triều Thánh Tông hoàng đế cho dựng hành cung trên núi, tên là cung Thái Hoà.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đầu non trải mấy cỏ hoa thu
Chùa Phật lầu chuông cảnh đẹp lâu
Vốn chốn triều xưa tới ngơi nghỉ
Cung xưa nhớ lại cuộc hầu vua


Núi Thái Hoà ở phường Thái Hoà, thời Lý gọi là Ngự sơn. Thời Lê dựng hành cung Thái Hoà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Cỏ hoa đầu núi trải bao thu
Chùa phật, lầu chuông, vẻ đẹp lưu
Triều trước vua tôi thường đến ở
Cung xưa nhớ lại phận hầu du

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Đỉnh núi cỏ hoa trải bấy thu
Lầu chuông chùa Phật đẹp âm u
Nơi đây vua cũ từng xa giá
Vọng nhớ cung hành chuyến ngoạn du


18/5/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Hải

Núi non đã trải mấy mùa hoa,
Thắng tích chùa xưa vẫn đó mà.
Thuở trước đế vương thường viếng cảnh,
Cố cung nhớ lại chuyện vua ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời