Tôi trồng trước nhà cây hoa sữa
Đã mấy mùa hoa ngào ngạt đưa hương
Dịu dàng quá
Một chút hương Hà Nội
Len vào lòng tôi
Chao ôi là thương!
Hương quyện tóc
Hà Nội thì xa lắc
Tưởng tượng hoài
Hẹn mãi một lần thăm
Biết bao giờ gặp mùa thu Hà Nội
Thương nỗi mong chờ ấp ủ bao năm
Thôi tự dỗ mình
Hà Nội quanh đây
Hoa sữa trước nhà
Phố trong màn ảnh
Tin tức mỗi ngày
Tiết trời ấm lạnh
Hà Nội gần - gần lắm đấy thôi
Dù nghĩ vậy
Vẫn thương mình thua thiệt
Hơn nửa đời
Làm con kiến loanh quanh
Con kiến nhỏ bò lên cành hoa sữa
Tha chút hương
Đem về tổ để dành
Dịu dàng quá một chút hương Hà Nội
Chẳng phải vô tình
Hương đẫm giấc mơ xanh!