Hơi thu chùng se lạnh
Hà Nội ngày vắng anh
Một mình lang thang phố
Nỗi nhớ ùa về xanh

Tiếng cười hè năm trước
Rơi sang thu năm này
Em nhặt về bối rối
Giấu vào hồn heo may

Một mình nơi quán lạ
Giọt cà phê sánh chiều
Bóng thu trong đáy cốc
Gợi bóng tình hắt hiu

Anh xuôi về phương ấy
Giấc ngủ đầy quê hương
Giữ niềm vui thơ dại
Riêng tư một góc hồn

Chân chiều em chưa mỏi
Đã thấy màu mắt phai
Mơ ánh nhìn thắp lửa
Thèm một vòng tay vui

Chênh chao lời hát cũ
Hà Nội ngày vắng anh
Rêu phong bờ vai nhớ…
Lợp nỗi buồn em xanh