Tôi cũng mắc sai lầm
Sai lầm tôi lớn hơn sai lầm em

Như trẻ con
Tôi tin trái khổ qua hình tròn nhẵn mượt
Tôi tin trái ớt luôn thơm và ngọt
Tôi tin miệng lưỡi con người không thể là độc dược

Để một ngày tỉnh ngộ
Tôi bất ngờ chết bởi ngọt ngào ai!