PDT viết:Tình yêu
        Có phải tình yêu?
@Thi Nhân 92:Tình yêu?...
            chẳng phải tình yêu đâu
            đôi lúc cần đôi lúc có nhau
            có nhau đôi lúc rồi đôi lúc
            chỉ một người trọn một nỗi đau!

_ Thi Nhân 92 _
               Tôi là hòn sỏi buồn!
               Lăn qua cuộc đời bằng những vòng
                                     hiu quạnh!