113.73
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
133 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 25/01/2007 16:39 bởi emsao, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 04/04/2010 10:26 bởi Vanachi
Phạm Dạ Thuỷ, quê cùng nơi ở và dạy học hiện nay đều tại Ninh Hoà, Khánh Hoà, hội viên Hội VHNT Khánh Hoà, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã in:
- Biển xanh không bình yên (Hội VHNT Khánh Hoà, 1997)
- Gửi người chiêm bao (NXB Văn học, 1999)
- Bóng lá (NXB Văn học, 2001)
- Chiều biển lặng (NXB Hội Nhà văn, 2002)
- Đêm và ngày và ta (NXB Hội Nhà văn, 2004)
- Hoa mùa đông (NXB Hội Nhà văn, 2005)
- Ru xa (NXB Hội Nhà văn, 2007)
- Có một tôi tìm (NXB Hội Nhà văn, 2009)

 

Ru xa (2007)

Có một tôi tìm (2009)