Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Hạ vào 01/08/2009 08:18

Không nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn nào
Không giọt mưa nào trong hơn giọt mưa nào
Nhưng mưa Ninh Hòa khác mưa Sài Gòn không giống mưa Hà Nội
Nỗi buồn tôi khác nỗi buồn em

Hình như nước lũ đổ về từ nỗi niềm tôi
Ngầu đục phù sa
Dòng sông đang hát
Thầm thì
Mưa mưa mưa…

Tin nhắn
Nước tới đâu rồi
Cầu mong người đừng trôi
Cầu mong thơ đừng ướt
Tin nhắn tin nhắn…
Mưa mưa mưa…

Mưa Ninh Hòa khác mưa Hà Nội không giống
mưa Sài Gòn
Tôi lan man với nỗi buồn
Ngồi ghi lại những điều ngỡ như vô nghĩa
Một ngày héo hon!