Không thể không nghĩ đến
Con số 9
của một ngày trong tháng
một tháng trong năm
một năm trong đời

Tam Đảo
Sương đêm ấy không tan
Cái lạnh xoắn xuýt
Ký ức xanh

Quay quắt nhớ
Tưởng tượng để mà khát
Miền Trung nắng gió
Thèm một đêm sương ngũ sắc

Im lìm Tam Đảo cuối trời…