Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Hạ vào 01/08/2009 08:12

Ta ngồi giữa cõi chiều ta
Săm soi từng sợi tóc già trên tay

Ngẫm đời mấy cuộc tỉnh say
Mấy đêm trắng giấc mấy ngày chiêm bao

Xin người nửa khúc đồng dao
Để ru đầy những khuyết hao nỗi mình