Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Hạ vào 01/08/2009 08:06

Người yêu mình
Suốt ngày tụng ca
Suốt ngày tin nhắn
Suốt ngày nhớ nhớ thương

Người mình yêu
Kiệm lời như lá
Với gió – rì rào
Với mưa – tí tách
Với mình – niềm không

Tiễn người-mình-yêu qua sông
Tìm người-yêu-mình để… khóc