15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Dạ Thuỷ vào 06/04/2010 04:56

Người đàn bà lật đất tìm cỏ
Nghịch lý lặp lại mỗi ngày
Tháng qua
Năm qua
Cỏ trốn biệt nơi miền đất trắng

Người đàn ông bới cỏ tìm đất
Cỏ nát dưới chân
Đất nâu tơi tả

Người đàn bà ôm khát vọng xanh
Khóc cỏ ngoài tầm tay đã chết.