Gửi V.
Tháng tám
Sài Gòn vắng gió
Heo may lạc rồi

Mưa ướt phố này
Nắng vàng phố khác
Mùa thu trốn vào tuổi
Nhộn nhịp đời vui
Tất bật lòng mình

Ta đi tìm bóng
Người đợi từ trăng tròn
Bóng ngả về đâu
Ta đi
Thơm ngát chiều
Hoa tình yêu nở muộn

Người đợi từ trăng tròn
Chiều quyến rũ
Ta trôi...