Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
33 bài thơ
Tạo ngày 06/04/2007 15:04 bởi Người tình không chân dung, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/05/2008 21:04 bởi Cammy
Vũ Thị Huyền sinh năm 1961 tại Hải Phòng.

Các tác phẩm:
- Cửa sổ và cơn giông (1997)
- Hoa cải ngồng trong mưa (2001)
- Bối rối
- Lỡ thì (2000)

 

Hoa cải ngồng trong mưa (2001)