Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/06/2009 12:28

Tặng cô Hoài Thanh

Sen đã tàn theo mùa phượng
Mùa qua chưa thấy cô về
Mười năm đã tròn trước cửa
Bóng cô vẫn nẻo đam mê

Trắng tàn phai một cành lê
Đã rắc tơi bời lên tóc
Những mùa hoa cũ rong chơi
Có nghe một mùa thầm nhắc

Vườn quê vẫn xanh dằng dặc
Đêm trăng đỏ dựng cây sào
Lá tre phủ đầy mặt ngõ
Có về khoả nước cầu ao...