Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 13/06/2009 12:36

Đã bặt ngưng tiếng sấm
Từ phương nao dội về
Cánh chim gì đã hết
Tới chân trời bên kia

Nắng đã vàng thân đê
Mặt sông se se gió
Cau ở thôn này đi
Người thôn kia đến ở

Sương giăng từng giọt nhỏ
Vào tinh mơ hoa hồng
Tre buông từng đợt gió
Vào lơ thơ bến sông

Nghe trong lòng hối hả
Với ngày mai đang gần
Lại muốn ghì níu lại
Nước dòng sông đang ngân.