Dọn lòng trước trang giấy trắng
Không khua lên được nỗi niềm
Tiếng khóc còn xa văng vẳng
Tiếng cười không cất được lên

Tay đấm vào khoảng không đen
Khoảng không im lìm trước mặt
Cơn mưa nghẹn ở phía trời
Cứ thốc từng luồng gió nóng

Chợt nghe một mùi hương thức
Gõ vang hang hốc mảnh vườn
Chạy theo cánh hoa rụng xuống
Dòng chữ nằm dài chết ươn

Nắng mở ra một con đường
Gạt tiếng còi xe nhí nháo
Hoa cườm nhà ai phơi áo
Bay dài đến tận chân mây