Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: giao mùa (21)

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2014 21:45

Em đến mưa xuân hớn hở
Tôi đi thu trút lá vàng
Dắt theo một vầng mây tỏ
Giao mùa ấm nẻo đông sang...


Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Điền Ngọc Phách, NXB Hội nhà văn, 2005