28/09/2022 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao mùa

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2014 21:45

 

Em đến mưa xuân hớn hở
Tôi đi thu trút lá vàng
Dắt theo một vầng mây tỏ
Giao mùa ấm nẻo đông sang...
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Điền Ngọc Phách, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Giao mùa