31.33
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 14:29

Dây xanh nuôi trái đỏ
Nắng lửa đúc nguồn trong
Bởi thương cồn khát trắng
Nên dịu dàng thanh long


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005