19/08/2022 12:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái thanh long

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 14:29

 

Dây xanh nuôi trái đỏ
Nắng lửa đúc nguồn trong
Bởi thương cồn khát trắng
Nên dịu dàng thanh long
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Trái thanh long