11.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2014 21:17

Bất nghĩa hay là trung nghĩa đây?
Dốc lòng phò chúa lỡ phân thây
Canh trời một nhát đao riêng chịu
Rỉ máu ngàn sau trả đất này


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005