15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2014 21:26

Lúa ơi! Gió đã chuyển cành
Thì vay ngọn nắng cho thành gié thơm
Hương mùa lọc tự bùn rơm
Thì gom nhuỵ đất mà đơm hạt vàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]