23/05/2024 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2014 21:26

 

Lúa ơi! Gió đã chuyển cành
Thì vay ngọn nắng cho thành gié thơm
Hương mùa lọc tự bùn rơm
Thì gom nhuỵ đất mà đơm hạt vàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Mùa