Ơ nhỉ! Vầng khuya ai thả lên
Vàng tơ la lả lặng bên thềm
Mơ hồ khoác cánh lang thang gió
Ngắt mảnh trăng liềm... ướp nụ êm...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]