Ơ nhỉ! Vầng khuya ai thả lên
Vàng tơ la lả lặng bên thềm
Mơ hồ khoác cánh lang thang gió
Ngắt mảnh trăng liềm... ướp nụ êm...


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005