Em yêu thương một người
Với chờ mong hụt hẫng
Anh như đêm thượng tuần
Hiện trăng liềm trong suốt

Em yêu thương một người
Với cồn cào bão tuyết
Anh như đêm hạ tuần
Lẻ loi vầng trăng khuyết

Em yêu thương một người
Người ấy nào hay biết ?
Anh như trăng tròn đầy...

Em mải ngắm vì sao
Tận Thiên Hà xa tít
Bỏ quên một vằng trăng
Cứ tròn rồi lại khuyết.