中秋月其二

圓魄上寒空,
皆言四海同。
安知千里外,
不有雨兼風。

 

Trung thu nguyệt kỳ 2

Viên phách thướng hàn không,
Giai ngôn tứ hải đồng.
An tri thiên lý ngoại,
Bất hữu vũ kiêm phong.

 

Dịch nghĩa

Trăng tròn dần lên trên trời lạnh,
Ai cũng bảo ánh trăng soi khắp mọi miền.
Biết đâu nơi xa xôi ngoài nghìn dặm,
Lại có nơi đang chịu cảnh gió táp mưa sa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Trăng lạnh giữa trời trong
Sáng soi khắp muôn nhà
Biết đâu nơi nghìn dặm
Bão táp lẫn mưa sa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tròn và sáng giữa trời lạnh giá
Khắp nơi đều thấy cả tương đồng
Hẳn nơi ngàn dặm không trung
Không mưa không gió như trong cõi người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng tròn dần bước lên trời
Ai ai cũng bảo trăng soi khắp vùng
Biết đâu nơi chốn muôn trùng
Đang lâm mưa gió mịt mùng tội thay

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng tròn trời lạnh dần lên,
Ai ai cũng bảo mọi miền trăng soi.
Biết đâu nghìn dặm xa xôi,
Mưa sa gió táp có nơi chịu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng tròn trời lạnh dần hơn lên,
Ai cũng bảo trăng soi mọi miền.
Đâu biết nơi xa xôi vạn dặm,
Có nơi chịu gió mưa liên miên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời