中秋月其一

盈缺青冥外,
東風萬古吹。
何人種丹桂,
不長出圓枝。

 

Trung thu nguyệt kỳ 1

Doanh khuyết thanh minh ngoại,
Đông phong vạn cổ xuy.
Hà nhân chủng đan quế,
Bất trưởng xuất viên chi.

 

Dịch nghĩa

Lúc tròn, lúc khuyết, lúc trong sáng, lúc tối tăm,
Gió đông xưa nay vẫn mãi thổi.
Ai trồng cây quế đỏ trên đó,
Mà mãi không lớn để phát ra cành tròn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài mặt trăng lúc tròn lúc khuyết
Là gió đông thổi riết không ngừng
Ai trồng cây quế trên trăng
Mà sao chẳng lớn để cành phát sinh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khi sáng tối, lúc khuyết tròn
Xưa nay vẫn cứ mãi còn gió đông
Cung trăng quế đỏ ai trồng
Mãi sao chẳng lớn cho cành tròn xoe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong sáng tối tăm, lúc khuyết tròn,
Gió đông thổi mãi xưa nay còn.
Ai trồng quế đỏ trên trăng đó,
Mãi sao không lớn phát cành con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tối tăm trong sáng khuyết tròn,
Gió đông thổi mãi vẫn còn xưa nay.
Ai trồng quế đỏ trăng đây,
Mãi sao không lớn ra đầy cành con.

14.00
Trả lời