Đáy sông chìm tiếng sóng,
       Lời gió ngủ trên cao.
Quanh thuyền ngơ ngác bày sao,
Nàng Trăng còn mải xứ nào xe duyên!

       Nhưng đêm nay dịu quá,
       Không trăng có hề chi,
       Say sưa tràn miệng cốc.
       Cùng nâng, hãy uống đi!
Trùng lai đâu dễ hẹn kỳ.
Đò ngang một chuyến chắc gì mai sau!

       Tối nay còn họp mặt,
       Ngày mai đã cách xa.
       Vàng xanh thay sắc cỏ,
       Tươi úa đổi màu hoa.
Đường trần muôn vạn ngã ba,
Nhớ nhung muốn gặp biết là có nên.

       Giờ đây chia đôi ngả,
       Sông nước càng tiêu sơ.
       Hồn men cay như quế,
       Hồn men đắng như mơ.
Đắng cay này chén tiễn đưa,
Uống đi, uống để say sưa ngập lòng.

       Cạn đi! và lại cạn!
       Say rồi, gắng thêm say!
       Bao nhiêu mơ, mà đắng?
       Bao nhiêu quế, mà cay?
Đắng cay chút xuống bàn tay,
Nắm tay lần chót, thuyền quay mũi rồi.

       Thuyền anh đi thôi nhé,
       Xa nhau dần xa nhau.
       Tôi về trên lưng rượu,
       Đến đâu thì đến đâu.
Có ai say để quên sầu?
Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]