164.00
32 bài thơ
Tạo ngày 25/04/2008 07:40 bởi Cammy, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 02:34 bởi Vanachi
Tập thơ đầu tay Thơ say gồm 32 bài thơ do tác giả tự xuất bản, nhà in Cộng Lực ấn loát và phát hành. NXB Nguyễn Đình Vượng tái bản tại Sài Gòn năm 1971.

 

Say

Mùa

Yêu

Cưới

Lỡ làng

Lại say