84.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
88 bài thơ, 17 bài dịch
Tạo ngày 14/07/2006 05:34 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 18/04/2008 06:48 bởi Vanachi
Đông Hồ 東湖 (10/3/1906 - 25/3/1969) tên hồi nhỏ là Lâm Kỳ Phác nhưng trong hộ tịch chép là Lâm Tấn Phác 林進璞, được một ông bác đặt tiểu tự là Quốc Tỉ 國璽, sau đổi là Trác Chi 琢之. Tổ tiên mấy đời ông đều sinh trưởng ở ven Đông Hồ ấn nguyệt, một thắng cảnh trong Hà Tiên thập cảnh, nên ông lấy hiệu là Đông Hồ. Ông sinh trưởng ở nơi cùng tịch, nên chữ Pháp, chữ Hán đều được học rất ít, chỉ chuyên tự học tiếng Việt mà thành văn, thi tài.

Từ năm 1923 đến năm 1933, ông viết cho Nam Phong tạp chí xuất bản ở Hà Nội, trong đó, làm văn nhiều hơn làm thơ. Năm 1935, nghỉ viết báo Nam Phong, chủ trương tuần báo Sống xuất bản ở Sài Gòn. Năm 1953, giám đốc Nhân loại tập san, xuất bản ở Sài Gòn, để làm cơ quan cho nhà xuất bản Bốn Phương và nhà sách Yiễm Yiễm thư trang sáng lập …

 

 1. Ánh sáng của vô minh
 2. Băng tuyết
 3. Bính Ngọ đào tiên ứng bách niên
 4. Bơi thuyền chơi Đông Hồ
 5. Bụi trúc sau mưa
 6. Cảnh trăng trên Đông Hồ
 7. Chinh chiến
 8. Chơi Bạch Tháp động
 9. Chơi hoa
 10. Chơi Tô Châu
 11. Chuông vang
 12. Cười khan
 13. Đề ảnh tự cười mình
 14. Đề bình cắm hoa lài và hoa hồng
 15. Đề bình mai hoa
 16. Đề sách “Quả dưa đỏ”
 17. Đề sách tiểu thuyết “Nho phong”
 18. Đề từ
 19. Đề vương giả hương đình
 20. Đêm đông nhớ bạn
 21. Đêm lại liêu trai
 22. Đêm nguyệt đông
 23. Đông Hồ cảnh sớm
 24. Đợi mùa xuân lớn
 25. Đưa bạn làng văn
 26. Giang thành cảnh chiều
 27. Giấc ngủ trưa
 28. Giữa chợ đời
 29. Gửi người tặng hoa
 30. Hai giọt lệ
 31. Hoa hồng
 32. Hoa hồng buổi sáng
 33. Hoa rụng (I)
 34. Hoa rụng (II)
 35. Kính tiễn Nguyễn đại nhân trí sĩ
 36. Ký ngày tương biệt ông Hương Tiên
 37. Ký ngày tương ngộ người bạn cũ
 38. Lan “Nguyệt dạ”
 39. Lên chơi núi Đại Tô Châu
 40. Mộng thấy em nhà
 41. Một loài hoa vàng
 42. Mua áo
 43. Mừng tân hôn
 44. Nhớ rằm tháng hai
 45. Nhờ Trí Đức học xá
 46. Nhớ vợ hiền
  1
 47. Những cánh thiếp Tết bài 1
 48. Những cánh thiếp Tết bài 2
 49. Những cánh thiếp Tết bài 3
 50. Những cánh thiếp Tết bài 4
 51. Những cánh thiếp Tết bài 5
 52. Những cánh thiếp Tết bài 6
 53. Những cánh thiếp Tết bài 7
 54. Những cánh thiếp Tết bài 8
 55. Những cánh thiếp Tết bài 9
 56. Ở đời
 57. Quán dương liễu
 58. Quên rằm
 59. Quốc gia nghĩ cảm
 60. Quỳ hướng hoàng hoa
  1
 61. Sơ giá Thịnh Đường
 62. Thanh minh
 63. Thanh minh có mưa phùn
 64. Thăng Long hành
 65. Thấy gió bấc cảm
 66. Thử tài Lý Đỗ
 67. Trăm năm
 68. Trông trăng nhớ bạn (I)
 69. Trông trăng nhớ bạn (II)
 70. Vết hận
 71. Viện trung mai hoa
 72. Vịnh Chiêu Quân
 73. Vịnh Tây Thi
 74. Vườn ngự Bến Thành
 75. Xuân du thử địa vô phương thảo

Cô gái xuân (1935)

Trinh trắng (1961)

Bội lan hành (1969)

Thơ dịch tác giả khác