Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/07/2020 23:34

Nhớ em ngơ ngẩn dạ vò tơ,
Muôn dặm theo nhau đến tự giờ;
Làng cũ vẩn vơ hồn tử lý,
Hiên xưa quên phắt thú cầm thơ;
Anh tài chỉ thiếu người thiên hạ,
Trời đất ghen gì kẻ tuấn hoa;
Giấc mộng còn mơ người đã vắng,
Nửa rèm chênh chếch bóng trăng tà.


Bài thơ đăng trên Nam Phong tạp chí với ghi chú “Dịch bài Mộng xá đệ của Tàu”. Tuy nhiên, chưa tìm được tác giả bài Mộng xá đệ là ai và sống vào thời nào.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928