Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 07/01/2019 01:29 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Cô gái xuân (Vị Giang văn khố, Nam Định, 1935).