Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 01:23

(Hoạ đề Đường thi trích dịch)

Chớp mắt tàn theo mấy bể dâu,
Nghìn xưa còn sống với nghìn sau.
Thời gian mực xoá bờ kim cổ,
Hồn mộng thơ xây nếp thấp(thấm?) lầu.
Đàn sáo dặt dìu ca vũ địa,
Vàng son lộng lẫy đế vương châu.
Đâu là Lý Đỗ, đâu Bùi Đỗ,
Khéo trộn vào nhau cho lẫn nhau.


Bài thơ này hoạ vần bài Đề “Đường thi trích dịch” của Bùi Khánh Đản, đăng trên tạp chí Bách khoa năm 1961.