Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hoa rụng (36)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/07/2020 14:55

Vừa mới hôm nao nở tríu cành,
Mà nay hoa rụng đã tan tành;
Yêu hoa ai khách tầm phương đó,
Một cánh hoa rơi một mảnh tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]