18/05/2024 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa rụng (II)

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2020 14:55

 

Vừa mới hôm nao nở tríu cành,
Mà nay hoa rụng đã tan tành;
Yêu hoa ai khách tầm phương đó,
Một cánh hoa rơi một mảnh tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Hoa rụng (II)