Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 31/07/2018 11:17 bởi Vanachi
Triệu Quỳ 趙葵 (1186-1266) tự Nam Trọng 南仲, hiệu Tín 信庵, Dung Trai 庸齋, người Hành Sơn (nay thuộc Hồ Nam), là danh tướng, hoạ gia, thi nhân đời Nam Tống. Ông là con thứ của Kinh Hồ chế trí sứ Triệu Phương 趙方, em trai của Tri Tĩnh Giang phủ Triệu Phạm 趙范.

Thuở nhỏ, ông theo cha chống Kim, lập công được ban quan chức. Năm Thiệu Định thứ 4 (1231), ông bắt chém phản tướng Lý Toàn 李全, thăng Phúc Châu quan sát sứ, Tả kiêu vệ thượng tướng quân. Năm Đoan Bình thứ nhất (1234), nhậm Kinh Tây và Hà Bắc lộ chế trí sứ, xuất sư bắc phạt thu phục được vùng Tam Kinh, nhưng sau đại bại ở Nội Mông nên bị giáng làm Hoài Đông chế trí sứ, tiếp tục trải qua nhiều chức vụ. Ông qua đời năm Hàm Thuần thứ 2 (1266) trên thuyền tại núi Tiểu Cô, truy tặng chức Thái phó, thuỵ hiệu Trung Tĩnh 忠靖.

Ông từng phục vụ ba triều…