23.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Diệp Thiệu Ông (1 bài)
- Chu Bật (2 bài)
- Ngô Tiềm (1 bài)
- Từ Nguyên Kiệt (1 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trương Việt Linh (4 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
Tạo ngày 09/10/2006 06:14 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/10/2006 06:15 bởi Vanachi
Bạch Ngọc Thiềm 白玉蟾 (1194-1229) là đạo gia trong thời Nam Tống, tự Như Hối 如晦, Tử Thanh 紫清, hiệu Hải quỳnh tử 海瓊子, vốn họ Cát, tên Trường Canh, nguyên quán Mân Thanh (nay là Phúc Kiến), sau đến ở Lôi Châu (nay là thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam), kế nghiệp họ Bạch nên đổi là Bạch Ngọc Thiềm. Ông bác học, giỏi thư pháp, hội hoạ, theo học đạo ở Vũ Di Sơn, khoảng thời Gia Định (niên hiệu của Tống Ninh Tông 1208) được triệu đến kinh đô phong là Tử Thanh minh đạo chân nhân, là một trong ngũ tổ của đạo giáo Nam Tông.

 

Tuyển tập chung